Auto Gas Cenovnik

Cenovnik ugradnje autogasa za motore od:

4 cilindra
AC STAG go fast kontoler, Valtek dizne, Tomasetto reduktor 400 €
AC STAG go fast kontroler, AC W01/2 dizne, AC R02 reduktor 450 €
AC STAG qbox plus OBD kontroler, AC W01/2 dizne, AC R01 reduktor 500 €
AC STAG 400 dpi (za motore sa direktnim ubrizgavanjem) 850 €

6 cilindara
AC STAG 300 isa-2 kompjuter, AC W01/2 dizne, AC R01 reduktor 600 €
AC STAG 400 dpi (za motore sa direktnim ubrizgavanjem) 1000 €

8 cilindara
AC STAG 300 isa-2 kompjuter, AC W01/2 dizne, AC R01 reduktor 750 €
AC STAG 400 dpi (za motore sa direktnim ubrizgavanjem ) 1200 €

 

U cenu svakog uređaja uračunate su: termoplastične cevi, točilica plina iza vratanaca gde se sipa benzin (ukoliko postoji mogućnost), parker creva za vodu, toroidalni rezervoari do 45 litara i cilindricni rezervoari do 50 litara.